Graag willen wij jullie informeren over het besluit dat wij als bestuur genomen hebben om per 1 oktober 2013 Dennis Bus voor 8 uur per week aan te stellen als verenigingsmanager. Rugby Club Waterland maakt een snelle ontwikkeling door, we groeien hard in leden, spelen inmiddels ereklasse en er liggen veel uitdagingen vanwege ons nog te bouwen nieuw complex. Om deze ontwikkelingen te kunnen managen is onder andere het project Waterland 2.0 vorig jaar gestart onder leiding van Ton Termeulen en Elja de Miranda.

Het bestuur heeft een van de aanbevelingen uit dit project, gedeeltelijke professionalisering in het management, opgevolgd om de vele processen die in de club gaande zijn extra te stimuleren.

Wat zijn de taken van een verenigingsmanager (VM);

 • verbeteren van vrijwilligersbestand, kwalitatief en kwantitatief
 • vertaalslag maken van meerjarenbeleid/visie document naar werkjaarplannen
 • begroten van jaarwerkplannen en werken met budgettering per onderdeel
 • ondersteuning van de penningmeester op de werkvloer/ bepaalde autonomie van VM binnen vastgestelde kaders
 • inhoudelijk stimuleren van programma’s van alle verschillende commissies
 • zorgen voor “klanttevredenheid” van leden en derden
 • vast gezicht naar buiten toe voor de club, vooral op uitvoerend vlak programma’s
 • uitvoering geven aan een gewogen vrijwilligersbeleid, met o.a. POP’s voor vrijwilligers

De nadruk op het werkgebied zal vooral liggen op het coördineren en stimuleren van de vrijwilligers. Om effectief te werk te gaan zijn er concrete doelen gesteld.

Enkele voorbeelden:

 • vergroten van de trainersstaf op het niveau IRB 2 met minimaal 2 trainers
 • het organiseren van een zomerkamp
 • het opzetten van een colts activiteit waardoor er drie nieuwe coltsleden bijkomen
 • het plannen van minimaal 2 overlegmomenten tussen de trainers
 • maken van een jaarplanning waarin alle te organiseren activiteiten zijn opgenomen
 • een protocol ontwikkelen voor nieuwe leden (en indien van toepassing) voor de ouder

We wensen Dennis veel succes toe in deze functie en hebben er al het vertrouwen in!

Bestuur RC Waterland