Try-Out Magazine

Al kort na de oprichting van Rugby Club Waterland in 1983 kwam het clubblad ‘Try-Out’ uit, deze werd gemaakt door Coby en Kees Herrewijnen. In 1984 nam Marcel van Riessen het stokje over, niet veel later kreeg hij ondersteuning van John Joost en Martin Eegerdingk. De laatstgenoemde is na vele jaren nog steeds betrokken bij het maken van het clubblad van Rugby Club Waterland. De tijd heeft in de jaren dat Martin aan het clubblad werkte niet stilgestaan, het internet neemt een steeds grotere rol in.

Ook bij Rugby Club Waterland heeft de website veel content overgenomen die eerder in de Try-Out werd gepubliceerd. Leden lezen een wedstrijdverslag nou eenmaal liever een dag na de wedstrijd dan enkele weken later. De laatste jaren verloor het clubblad, waaraan Martin ontelbare uren werk besteedde, langzaam maar zeker zijn kracht. De werkgroep Communicatie Intern (Waterland 2.0) met Martin Eegerdingk, Maarten Rabelink, Marijn Rabelink, Robin van der Velde en Jelle Hofman besloot medio 2012 het clubblad nieuwe leven in te blazen. Sindsdien heet het het clubblad van Rugby Club Waterland: Try-Out Magazine. Met het magazine dat drie keer per seizoen zal uitkomen wordt geprobeerd zowel leden als niet leden aan te spreken.

De werkgroep vormt zelf ook de redactie van het magazine, zij zijn te bereiken via: redactie@rugbyclubwaterland.nl.

Colofon

Creatief directeur / hoofdredacteur: Romy Heijne

Redactie:
Maarten Rabelink, Marijn Rabelink, Jelle Hofman, Robin van der Velde en Romy Heijne.

Tekstcontrole:
Thomas Termeulen en Michelle Visser.

Foto’s
: Maarten Rabelink en Danny Klijnsma.

Vaste medewerkers: 
Fiona Witteman en Sander ter Weel.

Productie:
Printenbind.nl.

Lees het magazine online!

tryoutkleinjuli2015

tryoutokt2015klein

De Try-Out is ook digitaal in te zien: klik op het magazine dat je graag wilt lezen