Een Veilig Rugbyklimaat

Rugby staat, zowel binnen de sport als daarbuiten, bekend om het wederzijds respect voor elkaar, voor de tegenstander en voor de scheidsrechter. Om dat beeld eer aan te (blijven) doen, moeten we er binnen Rugby Club Waterland voor zorgen dat dit zo blijft en verder wordt uitgedragen. Nieuwe leden moeten worden meegenomen in deze rugbycultuur en degenen die al langer lid zijn moeten er zich bewust van blijven. Daarom voert Rugby Club Waterland een actief beleid om een Veilig Rugby Klimaat te bevorderen en wordt er hard gewerkt aan het neerzetten en in stand houden van een veilig rugbyklimaat binnen de vereniging.

 

Wat verstaan we onder een Veilig Rugbyklimaat?

Iedereen binnen de club moet zich veilig voelen, zo simpel is het. Dit betekent dat we met respect omgaan met elkaar en met de faciliteiten van de club. Het betekent ook dat eenieder zich houdt aan de spelregels en aan de waarden en normen die bij ons gewoon zijn. En het betekent dat bestuurders, trainers en begeleiders de sporters daarin helpen en hen erop aanspreken zich aan deze regels te houden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Speerpunt in dit beleid is de zorg voor de integriteit van het management en de begeleiders van onze teams. Daarom is besloten alle vrijwilligers, trainers en coaches die direct of indirect werkzaam zijn met minderjarigen te verplichten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. In het Huishoudelijk Reglement van de club is al een bepaling hierover opgenomen. Voor het verkrijgen van een VOG worden door de club speciale voorzieningen getroffen waardoor dit niet tot kosten leidt voor de betrokkene.

Vertrouwenscontactpersonen

Mocht er toch iets misgaan of mocht iemand een vraag of een klacht hebben over grensoverschrijdend gedrag van een medespeler of begeleider, dan kan hij of zij met die klacht naar één van de Vertrouwenscontactpersonen binnen RC Waterland: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een dergelijk probleem heeft en daar met iemand over wil praten. De Vertrouwenscontactpersonen zijn er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, kortom: voor iedereen. De Vertrouwenscontactpersonen kunnen adviseren en een bijdrage leveren aan het nemen van preventieve maatregelen.

Bij RC Waterland is zowel een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon aangesteld, te weten:

  • Willem Muller (willemmuller@rugbyclubwaterland.nl)
  • Desiree Geerestein (desireegeerestein@rugbyclubwaterland.nl)

 

 

Vertrouwenspersonen vertrouwenspersoon