Technische Commissie (TC)

De Technische Commissie (TC) maakt het beleid op rugby technische gebied en aanverwante zaken aan de sport, voor de gehele vereniging. De TC legt verantwoording af aan het bestuur. De TC voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging rugby technische zaken en neemt initiatief om deze te monitoren, verbeteren en of/te optimaliseren.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De TC heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. De TC informeert het bestuur van alle relevante ontwikkelingen, en rapporteert deze in de maandelijkse vergaderingen. Te nemen beslissingen ten aanzien van structurele aard, zullen worden voorgelegd aan het bestuur welke het zeggenschap en eindoordeel hierover heeft. De TC is verantwoordelijk en bevoegd voor het indelen van de teams, de begeleiding, het aansturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader conform het opgestelde beleid.

Vergaderingen technische commissie Periodiek (4-6-wekelijks) wordt door de TC tenminste één separate vergadering gehouden. Twee keer per jaar, of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd, waarbij trainers en/of managers aanwezig zullen zijn. Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter of een der leden dit wenselijk achten.

Vragen
Heb je vragen aan de technische commissie of wil je een afspraak stuur dan een mail naar: TC@rugbyclubwaterland.nl

 
Wie zitten er in de TC?

Voorzitter TC
Wesley Koehl

Jeugdtraining, technisch plan &
ledenwerving

Nick Romp

Operationeel
Erik Dobber

Operationeel
Katelijn de Vries

Jeugdbeleid, trainingsopzet en jaarplanning
Simone Guit

Breedtesport
Gerco Stoffels