Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 oktober 2023, aanvang 19.30 uur. De reden tot een tweede ALV is dat er voor besluitvorming van agenda punt 10 (statutenwijziging) onvoldoende aanwezigheid was tijdens de eerdere ALV. De besluitvorming voor dit agenda punt wordt dan ook opnieuw ter stemming gebracht op 17 oktober. Om tot een besluit te komen op 17/10 is niet een meerderheid van 50% aanwezige leden nodig.

De bijhorende stukken hebben de leden per e-mail ontvangen.

Hopelijk tot ziens op 17 oktober!

Een sportieve groet namens het bestuur,

Jelle Hofman
Voorzitter