Beste leden en ouders van jeugdleden,

De uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering is eerder al per mail verstuurd, bij deze nogmaals de oproep om aanwezig te zijn op woensdag 27 september 2023 om 19:30 (inloop vanaf 19:00). In deze vergadering blikken wij terug over het afgelopen seizoen en kijken vooruit voor het komend seizoen. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke zaken te bespreken / ter stemming te brengen.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ALV 16 september 2022
 3. Financieel jaarverslag 2022-2023
 4. Verslag kascontrole commissie 2022-2023
 5. Benoeming kascontrole commissie
 6. Financiele begroting seizoen 2023-2024
  – pauze
 7. Athletic Skills Model (ASM) baan
 8. Verenigingsverslag
 9. Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 10. Statuten wijziging
 11. Benoeming erelid
 12. Vacatures (waaronder traineeship)
 13. Rondvraag

De te behandelen stukken hebben de leden per e-mail ontvangen. Wij geven de mogelijkheid om voorafgaand aan de ALV via mail vragen te stellen via voorzitter@rugbyclubwaterland.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV.

Met vriendelijke groet,

Bart van Diepen
Voorzitter
voorzitter@rugbyclubwaterland.nl