Op donderdag 24 februari 2022 zal het derde deel van de contributie worden geïnd. De contributie zal in een seizoen in vier gelijke delen bij de leden worden afgeschreven. De vierde inning zal in mei plaatsvinden.

Dit seizoen zijn de contributiebijdragen gelijkgebeven aan die van 2020/2021. Leden die gedurende het seizoen het lidmaatschap beëindigen dienen dan wel gewoon alle termijnen van dat seizoen te betalen. Meer informatie over de contributiebedragen is hier te vinden.