Oproep aan alle leden van Rugby Club Waterland 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) 

Woensdag 26 januari 2022 

20:00 in het clubhuis van RC Waterland aan de van IJsendijkstraat 367 

* Op voorwaarde dat de coronamaatregelen dit toelaten, alternatief is een online vergadering. 

 

Beste leden en ouders van jeugdleden, 

Bij deze nodigen we jullie uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 januari 2022. 

Tijdens deze BALV willen wij jullie informeren over de huidige voortgang van het bestuur en de wijzigingen binnen de commissies. Verder geven wij een update over de stand van zaken met betrekking tot de huidige financiële situatie en de ASM-baan. 

Ten gevolge van een aantal veranderingen binnen de vereniging is het huidige huishoudelijk reglement niet meer volledig toepasbaar. Er dient door de leden een besluit te worden genomen voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement. De wijzigingen betreffen: 

 • Artikel 2 & 5 – Toevoegen van een nieuw type lid, het Tientjes-lid. Dit lid heeft geen stemrecht tijdens de ALV. 
 • Artikel 7 – Toevoeging aan de regels m.b.t. besluitvorming binnen het bestuur i.v.m. het gedeelde bestuursfuncties (twee voorzitters en twee penningmeesters). 
 • Artikel 13 – Organisatorische wijziging waarbij de Kantinecommissie niet meer valt onder Facilitair. 

Agenda 

 1. Opening BALV door voorzitter 
 2. Voordracht 
 3. Algemene voortgang bestuur
 4. Wijziging huishoudelijk reglement
 5. ASM-baan
 6. Financiële situatie
 7. Voorstelronde commissies
 8. Break-out sessies*1
 9. Afsluiting 

 *1 Tijdens de break-out sessies geven wij u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de verschillende commissies. De vergadering wordt hierbij opgesplitst in een groep per commissie. Voor dit agendapunt wordt ca. 20 minuten aangehouden.