De IRB heeft een wijziging afgekondigd in het protocol dat scheidsrechters hanteren bij het begeleiden van het “formeren / inkomen” van de scrum. Tot nu toe liet de scheidsrechter op het signaal “Crouch – Bind – Set!” nog het verbale signaal “Yes, nine!” volgen om aan te geven aan de scrumhalf (nummer 9) dat deze de bal kon ingooien.

Na consultaties is besloten om dit verbale signaal te vervangen door een non-verbaal signaal aan de scrumhalf. Daarmee wordt voorkomen dat spelers in de scrum op basis van het horen van “Yes, nine!” te vroeg pushen (duwen). Dit non-verbale signaal kan bijvoorbeeld in de vorm van een “tikje op de schouder”, een “hoofdknik” of een ander gebaar, afhankelijk van de positie van de scheidsrechter, de soort wedstrijd en de voorkeur van de scheidsrechter. Uiteraard wordt voorafgaand aan de wedstrijd hierover met beide scrumhalfs een afspraak gemaakt.

De NRB heeft na consultaties bij scheidsrechters, trainers en technisch kader van de nationale selecties besloten om deze wijziging landelijk, dus in alle competities en klassen verplicht door te voeren, en wel met ingang van speelweekend 18 en 19 januari 2014.

Bron:rugby.nl