Aan alle leden, ereleden en leden van Verdiensten van Rugby Club Waterland.

Na lang en zorgvuldig beraad hebben wij zojuist tijdens onze bestuursvergadering ter voorbereiding van de ALV van 14 december a.s. helaas moeten besluiten deze ALV uit te stellen naar vrijdag 29 januari 2016.

De reden voor dit uitstel heeft een aantal oorzaken, te weten:

  • Het verwerken en op orde brengen van onze financiën samen met administratie kantoor Lang, heeft veel, heel veel meer tijd gevergd dan verwacht was door wie dan ook. De W&V rekening was pas eind week 48 klaar, de balans deze week.
  • De kascontrolecommissie heeft hierdoor zeer weinig tijd om de controle op een goede manier uit te kunnen voeren
  • De commissie van aanbeveling, die wij zeer serieus nemen en die wij alle ruimte willen geven om de financiën van de club te beoordelen, kan dit voor 14 december a.s. niet uitvoeren op de manier die zij voorstaan.

Als bestuur van uw vereniging stonden wij voor een dilemma. Enerzijds wilden wij ons aan ons woord houden om nog in 2015 bij u terug te komen met een ALV, anderzijds een ALV, waarbij er nog geen advies van de Commissie van Aanbeveling zal zijn, zal voor veel leden teleurstellend zijn en een gevoel van ongenoegen achterlaten. Dit alles overwegend hebben wij besloten de ALV van 14 december a.s. definitief te verplaatsen naar 29 januari in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Rugby Club Waterland

P.S. De belangrijke mededelingen, zoals deze, worden vanuit het bestuur via secretaris@rugbyclubwaterland.nl verstuurd naar je persoonlijk e-mail adres. Mocht je dit bericht niet hebben ontvangen check dan je ongewenste (spam) box en deze als gewenst kenmerken. Mocht je deze mail niet hebben gekregen wil je dan het juiste e-mail adres aan de ledenadministratie sturen? leden@rugbyclubwaterland.nl.