Beste leden en ouders van jeugdleden,

Op 18 december hebben we op de club een spoedbijeenkomst gehouden met een groot aantal leden en ouders om de financiële situatie binnen de bond te bespreken en een standpunt in te nemen. Zoals beloofd hierbij een update wat er toen is besproken en wat er daarna op de BALV van de bond is besproken. Tijdens de spoedbijeenkomst hebben wij als bestuur het vertrouwen van de leden gekregen om akkoord te gaan met het redden van de NRB onder strikte bepaalde voorwaarden. De meeste aanwezige leden stemde voor. Wij hebben dus namens RC Waterland voor het reddingsplan gestemd tijdens de BALV van de bond.

Op de lange vergadering bij de bond op zaterdag 20 december is er uiteindelijk met 84% van de stemmen gekozen voor “doorgaan”. Dit betekent dat wij als vereniging een forse rekening gepresenteerd zullen krijgen. In het uiteindelijke herstelplan zijn alle voorwaarden meegenomen, zoals wij deze ook in onze vergadering hebben besproken.

  • De verdeelsleutel van 80 euro en 40 euro per lid blijft staan. Het bedrag wordt nu niet per lid maar per club geïnd.
  • Het te storten bedrag wordt een achtergestelde lening, met een loopduur van 20 jaar, waarbij de NRB een (kleine) rente zal vergoeden.
  • De achtergestelde lening wordt via een nog op te richten stichting geïnd, los van de bond.
  • De bond moet met de schuldeisers om tafel gaan om tot schuldvermindering te komen.
  • Daarnaast is er ingestemd met het aanstellen van een onderzoekscommissie die een onderzoek start naar de oorzaak van de crisis bij de bond.

Alle clubs moeten voor 9 januari hun stem bevestigen, omdat er nog veel verenigingen hun ledenbijeenkomst moeten houden. Maar met een percentage van 84% lijkt het risico minimaal dat het plan uiteindelijk toch niet door zal gaan. De eerste stap is gezet naar een stabiel en duurzaam rugbyend Nederland.

Hoe wij de rekening gaan dragen is een tweede vraag. Wij hebben onze leden gevraagd om hierover te brainstormen en plannen uit te werken. Wij hebben tot doel om samen deze rekening te dragen en daarom vragen wij ook naar jullie ideeën hoe wij dit bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Inmiddels is bij ons het eerste plan binnengekomen van één van de leden om geld te genereren. Wij hopen uiteraard op meer acties. Wij zullen op 14 januari een BALV houden om hierover te gaan stemmen.

Uitgewerkte plannen kunnen tot 30 december ingeleverd worden per mail: secretaris@rugbyclubwaterland.nl