Beste leden en ouders van jeugdleden,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Zoals op de digitale kerstkaart vermeld staat hopen wij jullie allen 4 januari om 16:00 te verwelkomen om de proosten op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Dan nu de reden van dit schrijven is de uitnodiging voor de BALV van 14 januari 2015 om 20:00 bij ons op de club. We hebben de volgende agenda opgesteld:

Agenda

20:00 Opening BALV door de voorzitter

  1. Beleidsplan 2014-2017 inclusief begroting 2014-2015
  2. Terugkoppeling financiële situatie bond
  3. Voorstellen inzameling reddingsplan
  4. Financiering reddingsplan
  5. Mededelingen
  6. Rondvraag

22:00 Sluiting

De volgende stukken zijn ter voorbereiding opvraagbaar bij de secretaris;

  • Beleidsplan 2014-2017
  • Brief Janhein Pieterse
  • Verslag Spoedbijeenkomst 18 dec en BALV bond 20 dec
  • Voorstellen: Hans Spaan, Hans Le Noble, Ton Termeulen, Arjan Konijn, Martijn Schram, Sjaak Berkelaar, Jaqueline Kroezen en Manfred Warmerdam

De stukken zullen ook ter inzage liggen op de club. Voor verder vragen kunt u terecht bij; Tessa Sonderman: Secretaris@rugbyclubwaterland.nl