Naar aanleiding van de pilot rugbyschool/ talenturen bij onze eigen vereniging onder leiding van de hoofdtrainer willen wij inventariseren of er voldoende animo is om een vervolg hieraan te geven. De 12 deelnemers die de talenturen gevolgd hebben waren erg enthousiast!  De trainingen zijn op professionele wijze ingevuld en gegeven! Veel persoonlijke aandacht gericht op het technisch beter worden als rugbyer en natuurlijk een dosis plezier. Daarnaast hebben we voorzichtig de eerste vormen van huiswerkbegeleiding gedaan en willen we dit graag nog meer toespitsen op de deelnemers.

Maar voordat er gestart kan worden met de talenturen hebben we aanmeldingen nodig. Heeft u een zoon of dochter die onze Cubs, Junioren of Colts speelt? En lijkt het hem/haar leuk op maandag en woensdag van 16:00-18:00 uur extra te trainen en huiswerkbegeleiding te krijgen? Meld u aan! Dit doet u door een mail te sturen naar jeugd@rugbyclubwaterland.nl onder vermelding van ‘aanmelding talenturen’ en naam en geboortedatum van uw zoon of dochter.

De kosten bedragen 35,- per maand.  We hebben als vereniging minimaal 20 aanmeldingen nodig om de talenturen te laten starten. Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor 21 oktober. Wij hopen op deze manier nog veel aanmeldingen binnen te krijgen en de spelers maar ook de club verder te ontwikkelen.