Er is afgelopen week onrust ontstaan over de eventuele gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels op de kunstgrasvelden na de uitzending van Zembla. Ook wij zijn hierdoor gealarmeerd omdat wij trainen en spelen op ons kunstgrasveld met die rubberen korrels. Wij begrijpen de bezorgdheid die is ontstaan omdat wij met rugby juist zo veel contact met het veld hebben. Als bestuur zijn we dan ook direct informatie gaan inwinnen bij Spurd en CSO Sport, degene die ons kunstgrasveld heeft aangelegd en het onderhoudt.

Vooralsnog zien wij geen reden om te stoppen met spelen op ons kunstgrasveld. Dit is in lijn met het standpunt welke Spurd inneemt. Zij geven aan dat ze hierin het advies van de RIVM volgen. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter.

CSO Sport geeft ook aan zich te scharen achter het standpunt van het RIVM. Verder geven zij aan dat in ons specifieke geval het rubber is geleverd door Genan. Dit is een Duits bedrijf dat zich houdt aan de Europese wetgeving en enkel banden inzamelt van West Europese origine.

Alle partijen zijn het er wel over eens dat er meer onderzoek nodig is en wachten deze uitkomsten af alvorens verdere maatregelen te treffen. Dit heeft Spurd ook in samenspraak met alle overige gemeentes verenigd via de VSG (Vereniging Sport en Gemeente) afgesproken. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. 

Tot die tijd houden wij dus de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Wij zien dus vooralsnog geen reden voor maatregelen. Wij laten de geplande thuis wedstrijden van dit weekend dus gewoon doorgaan. Wij hopen dat iedereen zich kan vinden achter ons standpunt en dat wij elkaar dus treffen op of langs het veld tijdens training of wedstrijd.  

Namens het bestuur van Rugby Club Waterland