Het seizoen is ten einde, het schooljaar is afgesloten dus tijd voor een zomerstop! Maar hierbij ook alvast een kijkje naar volgend seizoen. 

TBM (Turven, Benjamins, Mini’s)
Onze jongste jeugdleden hebben een leuk seizoen gedraaid waarin veel nieuwe skills zijn ontwikkeld. De laatste weken van dit seizoen is er op donderdagavond al getraind in de groepen van komend seizoen. Het toernooischema zal gemaakt gaan worden in het District Jeugd Overleg (DJO) en zodra dit definitief is, wordt deze met iedereen gedeeld.

CJC (Cubs, Junioren Colts)
Onze oudste jeugdleden hebben afgelopen seizoen geclusterd meegedraaid in de competitie. Voor komend seizoen clusteren de Cubs met West-Friesland en wederom met Zaandijk. De Junioren clusteren ook met Zaandijk en de Colts spelen in een cluster met Zaandijk en Castricum.

Jeugdtrainers
Voor komend seizoen veel vertrouwde gezichten bij nieuwe groepen maar ook wat nieuwe gezichten die zich willen bekwamen als trainer. Zodoende zijn alle groepen voorzien van ten minste twee trainers. Een aantal trainers is nog bezig met de afronding van een trainerscertificaat, sommige anderen beginnen komend seizoen met hun trainerscursus. Heel goed om te merken dat we trainers uit eigen gelederen kunnen opleiden. Een deel van de trainers heeft al een kick-off bijeenkomst gehad met de nieuw aangestelde Head of Rugby: Pien Selbeck. Een goede bijeenkomst waarin Pien heeft aangegeven hoe zij de jeugdtrainers wil ondersteunen bij hun werkzaamheden komend seizoen. Samen nadenken over en vormgeven van de ontwikkeling van de jeugd.

Jeugdbeleidsplan
Het concept jeugdplan is zo goed als af en wordt in de zomervakantie van feedback en commentaar voorzien. Dan kan het na de zomervakantie gepresenteerd worden en in werking treden. Het is een dynamisch groeidocument waaraan we de komende jaren gezamenlijk verder bouwen. Er staan mooie dingen te gebeuren bij RCW.

Evenementen
Naast de wedstrijden en toernooien wordt er achter de schermen ook druk gewerkt aan de jaarkalender van de jeugd waarop de evenementen voor de jeugd verzameld staan. Deze wordt aan het begin van het seizoen gedeeld via de teammanagers.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen in contact komen met ons via intro@rugbyclubwaterland.nl. Zo krijg je de juiste informatie en de contactpersoon binnen het team.