Natuurlijk waren wij al trots en blij met onze voorzitster José van der Linden-Stander, maar sinds gisteren zijn we nog een beetje trotser. In ‘t Stamhuis in Purmerend ontving José tot haar grote verrassing een Koninklijke onderscheiding! Burgemeester Don Bijl spelde haar het speldje op waarmee ze benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. José ontving de onderscheiding voor het vrijwilligerswerk dat zij  sinds 1979 voor de samenleving verricht op het terrein van toneel, verenigingenbehartiging, stadswelzijn, cultuurhistorie en natuurlijk de rugbysport. José namens de hele vereniging van harte gefeliciteerd!