Dinsdag 1 oktober 2019 hebben we samen met NOC*NSF een informatieavond gepland van 19.30-20.30 uur. Deze info avond gaat over doping en medicijngebruik in de sport. Vanuit het bestuur vinden wij dit erg belangrijk en het heeft dan ook een verplicht karakter voor alle selectie spelers die in de Ereklasse spelen. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom. Er komt een intekenlijst van de doping autoriteit en een van de club, om te registreren wie er aan de informatieavond heeft deelgenomen. Daarna gaan we kijken wie we gemist hebben en die kunnen dan E-learning doen. Dit geldt ook voor onze anderstalige spelers, de E-learning is in het Engels.

Voor meer informatie: rugby@rugbyclubwaterland.nl