Een van de pijlers van ons ambitieuze veranderproject Waterland 2.0 is de werkgroep “Medewerkers en Stijl van Leidinggeven”. De opdracht aan deze werkgroep is in beeld te brengen wat onze vrijwilligers motiveert, wat ze kan helpen om zich te blijven inzetten en wat nodig is om er voor te zorgen dat de onderlinge samenwerking nog beter kan.

 Voor deze werkgroep zoeken we een kartrekker die:

  • gevoel heeft voor en ervaring met het enthousiasmeren van vrijwilligers en dat leuk vindt om te doen
  • praktische ideeën kan vertalen naar een langere termijn beleid voor de club
  • ervaring heeft met zeg maar personeelsbeleid in een middelgrote organisatie
  • bereid en in staat is deze werkgroep te leiden.Van de kartrekkers wordt verwacht dat ze de aanwezige kennis en energie voor hun onderwerp mobiliseren en de groep aan het werk kunnen zetten om concrete resultaten te bereiken. Het gaat daarbij vooral om creativiteit, goede en realiseerbare ideeën en clubleden erbij betrekken. In hoe minder tijd je dat voor elkaar krijgt hoe mooier.

Heb je belangstelling voor deze rol en kan je een bijdrage leveren, meld je bij Ton Termeulen (Regiegroep Waterland 2.0) of stuur een mail naar Ton Termeulen.