Beste leden en ouders van jeugdleden,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV op woensdag 5 juni 2019 . Dit betreft de tussentijdse ALV om de begroting voor komend seizoen 2019/2020 te presenteren en goed te keuren. Daarnaast twee belangrijke agenda punten: de nieuwbouw van ons clubgebouw en een voorstel statutenwijziging.

Wij geven je nu de mogelijkheid om daarover voorafgaand aan de ALV via mail vragen te stellen via secretaris@rugbyclubwaterland.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV. Wij melden nu reeds dat indien niet voldoende leden aanwezig zijn om de statutenwijziging goed te keuren, er op 19 juni a.s. wederom een ALV zal worden gehouden met alleen dit punt op de agenda.

Agenda
1. Opening ALV door vicevoorzitter
2. Notulen ALV van 28.11.2018
3. Notulen BALV van 09.01.2019
4. Begroting seizoen 2019-2020
5. Voorstel statutenwijziging
6. Benoeming Marcel Tierie tot jeugdvoorzitter
7. Up-date nieuwbouw clubhuis
8. Rondvraag

De te behandelen stukken zijn vanaf heden op te vragen bij de secretaris

Met vriendelijke groet,
Liesbeth Krijgsman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl