In normale omstandigheden komt tegen het einde van een seizoen de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging (ALV) bijeen om o.a. de begroting voor het volgend seizoen te bespreken en Vrijwilligersavond om onze vrijwilligers te bedanken. Door de Corona maatregelen is een bijeenkomst al moeilijk en bovendien begint ons clubhuis de sporen te vertonen van de komende verhuizing. Daarom heeft het bestuur besloten de eerstkomende ALV te houden in de loop van september a.s. wanneer naar verwachting het nieuwe clubhuis hiervoor beschikbaar is. Ook voor de vrijwilligersavond zoeken we een ander moment.

Voor de financieel geïnteresseerden alvast het volgende: We hebben een begroting voor het seizoen 2020-2021 en werken daarmee. De bespreking daarvan in de ALV moet helaas nog even wachten tot in september. Financieel gezien is het seizoen 2019-2020 redelijk voorspoedig verlopen, ondanks alle tegenslagen. We hebben snel de kosten kunnen beperken en tezamen met de steunmaatregelen van de overheid geven de voorlopige cijfers gelukkig een positief saldo aan. Ook daarover meer tijdens de komende ALV.

Bestuur Rugby Club Waterland