Oproep aan alle leden van Rugbyclub Waterland voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) welke zal plaatsvinden op 21 oktober 2011 om 21:00 uur in de kantine van RC Waterland aan de van IJsendijkstraat 365a.

Agenda:

  • Opening
  • Jaarverslagen van de commissies
  • Verkiezingen en benoemingen van de leden van het bestuur en de commissies
  • Begroting van het komende verenigingsjaar
  • Beleidsplan
  • Rondvraag
  • Sluiting

De te behandelen stukken zullen vanaf 7 oktober ter inzage liggen op de club en kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. Ook voor verder vragen kunt u terecht bij onderstaand persoon.

Tessa Sonderman

Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl
06-29087399