Beste leden en ouders van jeugdleden,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV op maandag 14 december 2015. Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn. Dit betreft de ALV ter afsluiting van seizoen 2014/2015. Zoals in de agenda te zien kunnen jullie desgewenst voorafgaand aan de ALV je specifieke vragen aan de commissie stellen tijdens het inloop spreek(half)uurtje. De verslagen van de commissies kun je gebundeld vinden in het verengingsverslag.

De te behandelen stukken zullen vanaf 30 november ter inzage liggen op de club en kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. Ook voor verder vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Tessa Sonderman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl

Agenda

19:15 – 19:45  Inloop spreekuur commissies

19:45 – 20:00  Pauze, intekenen rondvraag en presentielijst

20:00 – 22:00

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Notulen ALV 26 augustus en BALV 23 september
 3. Financiën
  - Seizoen 2014-2015
  - Begroting 2015-2016
 4. Verslag kascontrole commissie
 5. Verengingsverslag
 6. Beleidsplan 2014-2017
 7. Rondvraag

22:00 Sluiting