Wist u dat:

 • er op 15 juli een bestelling is geplaatst
 • deze bestelling bestond uit 100 boekjes, 10 superloten en 100 bierviltjes
 • er 100 QR codes zijn aangemaakt
 • op 14 september alle jeugdleden via de TM hun spullen kregen
 • op 18 september de actie begon
 • op 18 september ook de eerste loten zijn verkocht
 • er 298 loten door mij zijn ingevoerd via de computer
 • 4 superloten zijn gekocht en wel door het herenteam, Jelle Hofman, Slagerij Hesseling en Fysiotherapie MTP
 • er 513 loten verkocht zijn via de QR code
 • er 310 kopers waren
 • er door 48 jeugdleden loten zijn verkocht
 • de club daar heel blij mee is en iedereen wil bedanken
 • de trekking op 8 december was
 • je vanaf 9 december op de site van de grote club actie kan zien of je een prijs hebt
 • de opbrengst voor RC Waterland later bekend wordt gemaakt
 • ik weer heb genoten van jullie inzet
 • de club volgend jaar weer mee gaat doen

Met vriendelijke groet
Hans Spaan