De afgelopen dagen waren de rubbergranulaat korrels weer in het nieuws. Wij geven jullie hieronder een overzicht en ons standpunt met betrekking tot deze nieuwsberichten.

Spurd coördineert voor de Purmerendse sportverenigingen het onderzoek naar de eventuele kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels. De Purmerendse kunstgrasvelden zijn aangemeld voor twee onderzoeken namelijk die van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en die van Vereniging Band en Milieu/VACO. Vorige week zijn de resultaten van het onderzoek van de VACO bekend gemaakt en vrijdag bracht VACO dit persbericht uit. In het bericht maakt onderzoeksbureau SGS haar eerste bevindingen bekend.

Een fragment uit deze bevindingen:

Dr. Ulbert Hofstra, coördinator van de onderzoeken bij SGS: “Het gaat nu om vijftig velden, dus de uitkomsten hiervan vormen een eerste indicatie. We hebben de velden onderzocht op de aanwezigheid van zowel de 10 PAKs die indertijd door VROM zijn vastgesteld, als de 18 PAKs die door de Europese REACH-wetgeving zijn gereguleerd. De meting van 10 PAKs laat gehaltes van 8,7 tot 42,0 mg/kg zien, terwijl 75 mg/kg de veilige norm is. De 18 PAKs uit de REACH-verordening zijn bepaald op 12,0 tot 78,1 mg/kg, waarmee alle velden zeer ruim onder de norm van 1000 mg/kg liggen.” De variatie binnen de gevonden gehaltes komt veelal door het verschil in aanlegmoment: hoe nieuwer de banden in het granulaat, hoe lager het gevonden gehalte PAKs.

“Het is goed om te zien dat de tot nu toe onderzochte velden ruim binnen de bekende normen blijven, ook binnen de strengere norm die we onszelf al jaren geleden hebben opgelegd”, stelt Kees van Oostenrijk van Vereniging Band en Milieu. “Uit de metingen die de producenten van SBR-granulaat regelmatig uitvoeren, blijkt dat het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van autobanden al enige jaren steeds verder afneemt. De bandenbranche doet er alles aan om met nieuwe technologische kennis het gehalte nog verder terug te brengen.”

De NOS gebruikt -in tegenstelling tot de VACO- echter de norm voor consumentenproducten en verbind daardoor heel andere conclusies uit dezelfde resultaten:

“De resultaten van de zestig onderzoeken laten een duidelijk beeld zien. Alle velden zijn onderzocht op acht aantoonbaar kankerverwekkende stoffen. Van de acht stoffen zijn er vier die op veel velden in hogere concentraties zijn aangetroffen. Gemiddeld overschrijden deze stoffen de normen voor consumentenproducten tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden zijn concentraties gevonden van stoffen die zelfs zes keer deze norm overschrijden.”

“Op twee na bevatten alle velden minimaal één kankerverwekkende stof met een hogere concentratie dan bij consumentenproducten is toegestaan. Bij meer dan de helft van de velden zijn zelfs vier kankerverwekkende stoffen met hogere concentraties gevonden.”

VACO reageerde vandaag in een persbericht op de conclusie van de NOS:

“Het is zeer kwalijk dat hier opnieuw sprake is van onjuiste en suggestieve berichtgeving, en dan ook nog eens door de NOS”, stelt Kees van Oostenrijk, directeur van de Vereniging Band en Milieu. “Gezien de gevoeligheid is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt bericht over dit onderwerp. De Zembla-uitzending was ook al zeer suggestief, toonde geen enkele nieuwe wetenschappelijke inzichten, en creëerde veel paniek onder ouders van voetballende kinderen zonder dat er sprake is van een aantoonbaar risico. Media hebben ook een verantwoordelijkheid in deze.”

In lijn met de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de KNVB  en de Vereniging Sport & Gemeenten volgt Spurd het advies dat er op dit moment (nog steeds) geen aanleiding is om de velden niet meer te gebruiken.  Uiteraard kijkt Rugby Club Waterland, net als Spurd, met belangstelling uit naar de resultaten van onderzoek door het RIVM. Deze conclusies worden nog voor de kerstdagen verwacht.