Dinsdag 23 februari hebben Rabobank Waterland en Omstreken en RC Waterland de al 3 jaar bestaande samenwerking voor een volgende periode tot en met het seizoen 2021-2022 verlengd. Op de foto Eric Zwart (rechts), directievoorzitter Rabobank Waterland en Omstreken en Ton Termeulen, penningmeester van RC Waterland, die uiteraard op 1,5 meter afstand de documenten van de sponsorovereenkomst ondertekenen.

Rabobank heeft als missie Growing a better world together. Vanuit die missie volgt haar sponsorstrategie, waar de sponsoring van RCW onderdeel van uitmaakt. Rabobank en RCW zijn ervan overtuigd dat verenigingen in sport en cultuur een cruciale rol spelen in de lokale leefomgeving. Middels deze sponsorovereenkomst streeft Rabobank na RCW deze cruciale rol nu en in de toekomst te kunnen blijven vervullen.

Naast een substantiële geldelijke bijdrage verkrijgt RCW onder deze overeenkomst deelname aan het Rabobank verenigingsondersteuning traject waarbij NOC*NSF de projectleiding voor haar rekening neemt. Deze ondersteuning wordt gegeven op het gebied van duurzaamheid en en vrijwilligersbeleid.

RCW is Rabobank zeer erkentelijk voor deze bijdrage en verheugt zich op de voortgezette samenwerking. In deze ook financieel gezien voor alle partijen moeilijke tijd, waardeert RCW het zeer dat Rabobank bereid is onze samenwerking voort te zetten.