Op vrijdag 31 oktober 2014 wordt in de kantine van RC Waterland aan de van IJsendijkstraat 367 de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Hierbij zijn alle leden van Rugby Club Waterland uitgenodigd. Zoals eerder vermeld zullen we de ALV op een andere manier in gaan delen. Om de leden beter in staat te stellen individuele vragen aan de commissies te stellen, beginnen we met een inloopspreekuur. Iedere commissie heeft tijdens dat uur een eigen plek waar je naar toe kan gaan om je vraag te stellen of in discussie te gaan. Door dit inloopspreekuur is het niet meer nodig in de algemene vergadering vragen over of aan de commissies te stellen. In de vergadering zelf leggen wij als bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering over het totale gevoerde beleid. Voor de aansluitende rondvraag kan je vooraf intekenen. We sluiten af met een leuke inspirerende presentatie. Het is ons doel om er een leuke en efficiënte avond van te maken.

Brief ALV