De actie om te inventariseren welke vrijwilligers al actief zijn en welke andere leden een bijdrage willen leveren aan het vrijwilligerswerk bij Rugbyclub Waterland heeft inmiddels een respons van ruim 30% opgeleverd. 7 van de 10 leden die een brief hebben ontvangen, hebben dus nog niet gereageerd!

Wat opvalt is dat degenen die hebben gereageerd meestal al actief als vrijwilliger zijn. Waar blijven de nieuwe vrijwilligers, de leden die staan te trappelen om ook hun bijdrage te leveren aan onze club?

Help mee om met meer vrijwilligers aan de slag te gaan en het succes van Waterland te verduurzamen. Elk uurtje inzet wordt gewaardeerd en er is voor iedereen wat te doen. Stuur vandaag nog je formulier in en laat zien dat je echt bij de club betrokken bent. Ga naar deze pagina en download een formulier, of vul een exemplaar op papier in en deponeer dat in de doos op de bar in de kantine.

Deze actie blijft tot eind maart lopen. De leden die zich met het formulier hebben aangemeld, krijgen daarmee de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het nieuwe vrijwilligersbeleid dat onder de paraplu van Waterland 2.0 wordt ontwikkeld.

Wat is er leuker dan mee te helpen aan het sterker maken van je eigen club?