De algemene ledenvergadering ter afsluiting van het seizoen 2016/2017 zal op woensdag 1 november 2017 zijn. De ALV start waarschijnlijk om 20.00 uur, de leden en ouders van jeugdleden krijgen op een later moment nog de uitnodiging met het definitieve tijdstip.

Op de ALV zal o.a. het financieel jaarverslag, verslag kascontrole commissie en benoemingen van bestuursfuncties aan de orde komen. Naast de genoemde stukken komt ook het beleidsplan 2017-2020 aan de orde, evenals de stand van zaken omtrent de nieuwbouw van het clubhuis. Over de volledige agenda krijgen de leden en ouders van jeugdleden ook later nog bericht.