Beste leden en ouders van jeugdleden, bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV op dinsdagavond 17 juli 2018. Dit betreft de tussentijdse ALV om de begroting voor komend seizoen 2018/2019 te presenteren en goed te keuren. Daarnaast wordt een belangrijk agenda punt de nieuwbouw van ons clubgebouw. Er zijn inmiddels een aantal zaken duidelijker die we met jullie willen delen. Ook zullen we twee agenda punten behandelen die na de vorige ALV nog input nodig hadden, het verslag van de kascontrole commissie en het beleidsplan. Uiteraard is er mogelijkheid om vragen aan het bestuur te stellen.

Agenda (start 20.00 uur)
1. Opening ALV door vicevoorzitter 
2. Begroting seizoen 2018-2019
3. Kascontrole commissie S2016-2017
4. Bestuurssamenstelling
5. Nieuwe privacy wetgeving
6. Beleidsplan 2018-2021
7. Up-date nieuwbouw clubhuis
8. Rondvraag

Voor verdere vragen kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Tessa Sonderman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl