Beste leden en ouders van jeugdleden,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 september 2022. Dit betreft een jaarvergadering voor het seizoen 2021-2022. Tijdens de vergadering worden het financiële jaarverslag en het verslag van de kascontrole commissie behandeld. Daarnaast zal de begroting voor komend seizoen 2022- 2023 gepresenteerd worden. 

Agenda

  1. Opening ALV door voorzitter
  2. Notulen ALV 25 augustus 2021
  3. Financieel jaarverslag 2021-2022
  4. Verslag kascontrole commissie 2021-2022
  5. Begroting seizoen 2022-2023
  6. Rondvraag

De te behandelen stukken zijn twee weken voorafgaand aan de ALV online beschikbaar.

Wij geven de mogelijkheid om voorafgaand aan de ALV via mail vragen te stellen via secretaris@rugbyclubwaterland.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV.

Algemene Ledenvergadering (ALV) Vrijdag 16 september 2022 om 20:00.

Voor verdere vragen kunt u ook terecht bij ondergetekende. Met vriendelijke groet,

Wesley Blöte
Secretaris RC Waterland secretaris@rugbyclubwaterland.nl