Na de ALV op 6 juni zijn de meeste kantineprijzen verhoogd. Dat doen we liever niet. Echter, de prijzen van onze inkoop lopen op zoals alle prijzen van eten en drinken langzamerhand oplopen. We kunnen niet anders dan daarmee rekening te houden.

De winst die we maken op de verkopen in de kantine is één van de drie belangrijke inkomstenbronnen van onze club, naast de contributies en de sponsorbijdragen. In de begroting mikken we op een bruto winstmarge van 50%. In de horeca is dit meestal 60% of hoger. We willen onze prijzen dus lager houden dan in de horeca, maar moeten wel voldoende marge maken om de totale kosten van de kantine te kunnen dekken en ook nog middelen over te houden om de activiteiten van de club te kunnen bekostigen. Naast dat onze inkoopprijzen stijgen staan we natuurlijk ook aan de vooravond van de nieuwbouw, de kosten van de bouw zelf zijn wel (bijna) gedekt, maar er zijn allerlei redenen om in te schatten dat dit extra uitgaven voor de club met zich mee gaat brengen. Bij een groter gebouw ontkomen we natuurlijk bijvoorbeeld niet aan hogere kosten voor schoonmaak en verzekeringen.

Het bestuur en de KC zijn voortdurend bezig onnodige kosten te bestrijden. Maar dit geeft niet voldoende financiële ruimte om als we verder niets doen de begroting sluitend te krijgen. De sponsorcommissie werkt hard om de sponsorbijdragen te handhaven, maar dat blijft ongewis. Om financiële problemen te voorkomen blijven er dan twee mogelijkheden over: verhogen van de contributies en verhogen van de kantineprijzen. Beide doen we met bescheiden verhogingen om zo evenwichtig de kosten van de club te laten dragen door degenen die er gebruik van maken.

Natuurlijk is het niet leuk als de prijs van je biertje omhoog gaat. Maar bedenk wel dat de winst die we op dat biertje maken geheel ten goede komt van de club; een club die aan het groeien is en aan het investeren in een duurzame toekomst.