Supporters van Waterland

x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text
x Image Slide General SEO New Window Image Title Text Image Alt Text

Supporters van Waterland
Wapenfeiten
Supporters
Verslagen en documenten
E-mailadres wijzigen
Oprichting
In februari 2008 hebben Arjan Konijn, Maarten Rabelink en Willem Muller het toenmalig Club van Honderd bestuur opgevolgd. Een van de eerste daden was het wijzigen van de naam in Supporters van Waterland. Na goedkeuring van deze naamwijziging tijdens de algemene ledenbijeenkomst van 9 april 2008 was de oprichting van Supporters van Waterland een feit! In deze periode waren de statuten nog niet opgenomen in een notariële akte.

In de daarop volgende periode is er veel gerealiseerd door het bestuur van Supporters van Waterland en het aantal leden begon vors toe te nemen, daarom is er besloten om het bestuur uit te bereiden in de persoon van Robin van der Velde.

Om nog daadkrachtiger te kunnen zijn is er besloten om door te gaan als zelfstandige vereniging en heeft het bestuur van Supporters van Waterland op 26 maart 2013 de statuten van de vereniging Supporters van Waterland laten opnemen in een notariële akte.

Doel
Supporters van Waterland heeft als doel het ondersteunen van Rugby Club Waterland. Supporters van Waterland tracht – als dit gewenst is in samenspraak met het bestuur van Rugby Club Waterland – deze vereniging te steunen door middel van bijdragen of volledige financiering voor door deze vereniging aan te schaffen duurzame goederen. Deze goederen worden dan eigendom van Rugby Club Waterland. Supporters van Waterland probeert Rugby Club Waterland te ondersteunen met middelen die de gehele vereniging ten goede komen. Om te zien wat er tot op heden is gerealiseerd door Supporters van Waterland klik dan hier.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Supporters van Waterland bedraagt € 50,00 per seizoen. Om lid te zijn van Supporters van Waterland hoef je niet lid van Rugby Club Waterland te zijn.

Nieuwe leden krijgen als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan het legendarische Supporters van Waterland sjaaltje! Het inschrijfformulier kun je hier vinden. Wil je zien waar ter wereld overige leden met hun sjaaltje naar toe zijn geweest klik dan hier.

Algemene Ledenbijeenkomst
Een keer per seizoen (medio november) nodigt het bestuur van Supporters van Waterland hun leden uit om gezellig onder het genot van hapje en een drankje bij elkaar te komen. Tijdens deze bijeenkomst presenteert het bestuur wat zij het voorgaande jaar hebben bereikt en gerealiseerd. Tevens wordt tijdens deze bijeenkomst nieuwe ingediende voorstellen gepresenteerd en ter stemming gebracht. Om te zien wat er in het verleden allemaal al voorbij is gekomen klik dan hier om de bijeenkomst verslagen in te zien.

Bestuur
Voorzitter: Arjan Konijn
Secretaris: Robin van der Velde
Penningmeester: Maarten Rabelink
Lid: Willem Muller

Relevante informatie
Kamer van Koophandel nummer: 57595909
Bankrekeningnummer: (NL65 RABO) 0103 8559 12
Internet: svw.rugbyclubwaterland.nl
E-mail: supportersvanwaterland@rugbyclubwaterland.nl
Postadres: Baardmosstraat 102, 1441 LW, Purmerend