Lidmaatschap

Nog niet bekend met de rugbysport of met deze rugbyclub? Een keer komen kijken of eens mee trainen is altijd mogelijk (trainingstijden). Voor vragen daarover kun je contact opnemen met info@rugbyclubwaterland.nl of jeugd@rugbyclubwaterland.nl.

Wijziging?

Veranderen er tijdens je lidmaatschap bij Rugby Club Waterland persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld door een verhuizing? Of wil je het lidmaatschap opzeggen? Dan kun je deze wijziging via deze website doorgeven aan de ledenadministratie. Klik daarvoor hier.

Huishoudelijk regelement

Bij het opgeven als lid is het handig op de hoogte te zijn van het huishoudelijk regelement van de club, deze kun je hier downloaden.

Lidmaatschappen

Heb je vragen over lidmaatschappen, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie via het contactformulier.

Een inschrijfformulier kun je hier downloaden, je kunt deze invullen maar vanwege de verplichte handtekening niet direct versturen. Het mag wel met handtekening ingescand worden en elektronisch teruggestuurd (leden[at]rugbyclubwaterland.nl) worden, fysiek in een enveloppe aan de club kan natuurlijk ook. Ons postadres is: Postbus 1042, 1440 BA te Purmerend

Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een vereniging als Rugby Club Waterland is uiteraard verplicht correct om te gaan met persoonsgegevens. Wat de club doet met persoonsgegevens is te lezen in de Privacy Policy. De Privacy Policy is hier te downloaden.  

Contributiebedragen seizoen 2021 – 2022

Geboortedatum

Categorie

Contributiebedrag (inclusief diverse bijdragen **)

Jeugd: *)

 

 

geboren in of na 2015

Gup

€ 51,50 (incl. € 19,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2013 of 2014

Turf

€ 143,50 (incl. € 19,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2011 of 2012

Benjamin

€ 143,50 (incl. € 19,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2009 of 2010

Mini

€ 148,50 (incl. € 24,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2007 of 2008

Cub

€ 155,50 (incl. € 24,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2005 of 2006

Junior

€ 204,50 (incl. € 30,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren in 2003 of 2004

Colt (m)

€ 244,50 (incl. € 51,00 Rugby NL & bijdragen)

Senior: *

   

geboren in 2001 of 2002

Onder 20

€ 277,50 (incl. € 69,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren voor 1 januari 2001

Heer

€ 326,50 (incl. € 69,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren voor 1 januari 2001

Dame 1)

€ 326,50 (incl. € 69,00 Rugby NL & bijdragen)

geboren voor 1 januari 2003

Recreant 2)

€ 153,00 (incl. € 35,00 Rugby NL & bijdragen)

     
n.v.t.

Introductielid 3)

€ 15,00 (volledige € 15,00 t.b.v. Rugby NL)

n.v.t.

Ondersteunend lid 4)

€ 50,00

 

 

 

Bootcamplid:

 

 

geboren voor 1 januari 2003

Bootcamp 1x per week

€ 92,00 (incl. bijdragen)

geboren voor 1 januari 2003

Bootcamp 2x per week

€ 163,00 (incl. bijdragen)


*)
Na inlevering van het inschrijfformulier wordt middels automatische incasso € 15,00 geïncasseerd, om de inschrijving bij Rugby Nederland te bekostigen. Het nieuwe lid heeft dan 5 weken de tijd om zonder verdere kosten zijn/haar lidmaatschap op te zeggen. Na 6 weken wordt, zonder afmelding, het tijdelijke lidmaatschap omgezet in een definitief lidmaatschap voor de rest van het lopende seizoen en wordt de € 15,00 in mindering gebracht op de te betalen contributie.

**) Deze bijdragen bestaan uit schoonmaakkosten, wasgeld en teambijdragen van Rugby Nederland.

1) damesleden:

  • worden verplicht ingeschreven bij Rugby Nederland (als jeugd- dan wel dames lid)
  • voor dames vanaf 15 jaar kan RCW dispensatie aanvragen, zodat deze in de damescompetitie kan meespelen

2) recreantleden:

  • mogen maximaal 6 wedstrijden worden opgesteld
  • mogen slechts beperkt trainen
  • worden verplicht, als recreant lid, ingeschreven bij Rugby Nederland

3) introductie lid:

  • worden bij aanmelding als introductie lid direct ingeschreven bij Rugby NL en zijn daarmee speelgerechtigd
  • worden, zonder afmelding, na 6 weken automatisch lid van de vereniging

4) ondersteunende leden:

  • worden niet ingeschreven bij Rugby Nederland, zijn dus niet speelgerechtigd
  • hebben wel stemrecht tijdens de ALV

Contributies worden automatisch geïncasseerd in 4 termijnen (nl. 4e week van augustus, november, februari en april).

De opzegtermijn voor het seizoen 2021/2022 is uiterlijk 30 juni 2021.
De opzegtermijn voor het seizoen 2022/2023 is uiterlijk 30 juni 2022.

Elk nieuw lid ontvangt op verzoek bij de secretaris een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens niet worden verstrekt aan particuliere instellingen of aan derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van Rugby Nederland en RC Waterland.