Lidmaatschap

Nog niet bekend met de rugbysport of met deze rugbyclub? Een keer komen kijken of eens mee trainen is altijd mogelijk (trainingstijden). Voor vragen daarover kun je contact opnemen met info@rugbyclubwaterland.nl of jeugd@rugbyclubwaterland.nl.

Wijziging?

Veranderen er tijdens je lidmaatschap bij Rugby Club Waterland persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld door een verhuizing? Of wil je het lidmaatschap opzeggen? Dan kun je deze wijziging via deze website doorgeven aan de ledenadministratie. Klik daarvoor hier.

Huishoudelijk regelement

Bij het opgeven als lid is het handig op de hoogte te zijn van het huishoudelijk regelement van de club, deze kun je hier downloaden.

Lidmaatschappen

Heb je vragen over lidmaatschappen, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie via het contactformulier.

Een inschrijfformulier kun je hier downloaden, je kunt deze invullen maar vanwege de verplichte handtekening niet direct versturen. Het mag wel met handtekening ingescand worden en elektronisch teruggestuurd (leden[at]rugbyclubwaterland.nl) worden, fysiek in een enveloppe aan de club kan natuurlijk ook. Ons postadres is: Postbus 1042, 1440 BA te Purmerend.

Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een vereniging als Rugby Club Waterland is uiteraard verplicht correct om te gaan met persoonsgegevens. Wat de club doet met persoonsgegevens is te lezen in de Privacy Policy. De Privacy Policy is hier te downloaden.  

Contributiebedragen seizoen 2023 – 2024

Geboortedatum

Categorie

Contributiebedrag

Jeugdlid rugby: *

 

 

geboren in of na 2018

Gup

€ 56,00 (incl. € 22,00 Rugby NL)

geboren in 2016 of 2017

Turf

€ 152,00 (incl. € 22,00 Rugby NL)

geboren in 2014 of 2015

Benjamin

€ 152,00 (incl. € 22,00 Rugby NL)

geboren in 2012 of 2013

Mini

€ 156,00 (incl. € 27,00 Rugby NL)

geboren in 2010 of 2011

Cub

€ 164,00 (incl. € 27,00 Rugby NL)

geboren in 2008 of 2009

Junior

€ 216,00 (incl. € 33,00 Rugby NL)

geboren in 2006 of 2007

Colt (m)

€ 260,00 (incl. € 55,00 Rugby NL)

Seniorenlid Rugby: *

   

geboren in 2004 of 2005

Onder 20

€ 292,00 (incl. € 75,00 Rugby NL

geboren voor 1 januari 2004

Heren

€ 344,00 (incl. € 75,00 Rugby NL)

geboren voor 1 januari 2004

Dames

€ 344,00 (incl. € 75,00 Rugby NL)

geboren voor 1 januari 2004

Recreant m/v (1)

€ 164,00 (incl. € 38,00 Rugby NL)

     
n.v.t.

Introductieleden (2)

€ 25,00 (volledige € 25,00 t.b.v. Rugby NL)

n.v.t.

Ondersteunende leden (3)

€ 50,00

 

 

 

Bootcamp:

 

 

geboren voor 1 januari 2003

1x training per week

€ 126,00

geboren voor 1 januari 2003

2x training per week

€ 210,00 (incl. bijdragen)

 

   

Waterland Eagles

Aussie rules

€ 180,00

 

   

Purmerend Babarians

20-tjes lid

€ 20,00

 


*) 
Na inlevering van dit formulier wordt middels automatische incasso € 25,00 geïncasseerd, om de inschrijving bij Rugby Nederland te bekostigen. Het nieuwe lid heeft dan 5 weken de tijd om zonder verdere kosten zijn/haar lidmaatschap op te zeggen. Na 6 weken wordt, zonder afmelding, het tijdelijke lidmaatschap omgezet in een definitief lidmaatschap voor de rest van het lopende seizoen en wordt de € 25,00 in mindering gebracht op de te betalen contributie.

1) Recreantleden:

-mogen maximaal 6 competitie-/bekerwedstrijden worden opgesteld
-mogen slechts beperkt trainen
-worden verplicht, als recreant lid, ingeschreven bij Rugby Nederland

2) Introductieleden:

- worden bij aanmelding als introductie lid direct ingeschreven bij Rugby Nederland en zijn daarmee speelgerechtigd
- worden, zonder afmelding, na 6 weken automatisch lid van de vereniging 

3) Ondersteunende leden:

- worden niet ingeschreven bij Rugby Nederland en zijn dus niet speelgerechtigd
- hebben wel stemrecht tijdens de ALV

Contributies worden automatisch geïncasseerd in 4 termijnen (nl. 4e week van september, november, februari en mei). De contributiebijdrage moet volledig worden betaald, ook bij een opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen.

De opzegtermijn voor het seizoen 2024 / 2025 is uiterlijk 30 juni 2024. Opzeggen moet voor 1 juli! Voor opzeggingen die daarna binnenkomen bij de ledenadministratie geldt dat toch het gehele volgende seizoen betaald dient te worden.

Het huishoudelijk reglement, de statuten en privacy policy zijn te vinden op onze website maar zijn op verzoek ook verkrijgbaar via de secretaris van de vereniging. Iedereen vanaf 16 jaar wordt gevraagd een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Voor leden jonger dan 16 jaar worden de ouders verzocht dat te doen.