Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat
 • Opstellen van wedstrijdschema´s in overleg met de NRB, publicatie hiervan en overleg hierover met Teammanagers, Technische Commissie en KC.
 • Inschrijven van de teams voor wedstrijden en toernooien.
 • Directe communicatie met de consul van Spurd en informeren bij afgelasting van de scheidsrechters, teammanagers en de KC voorzitter.
 • Overleg met de NRB over buitenlandse teams die te gast komen en over de daarbij behorende wedstrijden.
 • Zo nodig optreden in de vergadering van de TC.
 • Bijhouden van de prestaties van alle teams en het verwerken in het competitie schema
 • Afstemmen van wedstrijden met de KC.
Scheidsrechters
 • Coördinatie van de inzet van scheidsrechters voor wedstrijden waarvoor RCW een scheidsrechter moet leveren.
 • Er voor zorgen dat RCW een voldoende aantal gekwalificeerde scheids- en grensrechters kan leveren, gegeven de verplichtingen hiervoor vanuit de NRB
Toernooien
 • Organiseren van toernooien en wedstrijden met (buitenlandse gastteams).
 • Afstemmen hiervan met en betrekken van de KC en de Feestcommissie hierbij
   Wedstrijdsecretaris:Thomas Termeulen (ws@rugbyclubwaterland.nl)