Afgelopen voorjaar heeft Tessa Sonderman het bestuur te kennen gegeven dat zij zich niet herkiesbaar wilde stellen voor een volgende termijn als secretaris. Na het besluit van Tessa is het bestuur op zoek gegaan naar een vervanger en is daarbij uitgekomen bij Roland de Mooij. Hij is binnen de vereniging al actief geweest voor de Kantine- en de Kascontrolecommissie en was initiatiefnemer om de statuten en het huishoudelijk reglement te herschrijven. Roland heeft een bestuurlijke achtergrond, kan daardoor de rol van secretaris goed vervullen en gaat graag de nieuwe uitdaging aan.
 
Om een goede overdracht mogelijk te maken heeft Tessa haar werkzaamheden als secretaris inmiddels neergelegd, maar blijft nog aan als bestuurslid. Roland is door het bestuur aangesteld als secretaris a.i., heeft haar bestuurstaken overgenomen en de lopende zaken met haar besproken. Het bestuur zal Roland voordragen voor benoeming door de leden in de volgende ALV. In die ALV zal Tessa formeel aftreden als bestuurslid.
 
Tessa was sinds 2010 secretaris van het bestuur. Zij heeft in die periode vele kampioenschappen en de groei van de club meegemaakt en is het langstzittende bestuurslid. Het bestuur dankt haar voor haar jarenlange bijdrage aan en inzet voor de club.
 
Robert Jonk
Voorzitter Rugby Club Waterland