In december heeft Arjan Konijn binnen het bestuur te kennen gegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie als hoofd verenigingszaken neerlegt. Het bestuur van Rugby Club Waterland betreurt het vertrek van Arjan enorm, maar respecteert zijn keuze. Arjan heeft met name de afgelopen jaren organisatorisch veel werk verzet, mede dankzij zijn inzet wist RC Waterland een aantal nieuwe sponsoren te verwelkomen. Hij was in het huidige bestuur het langstzittende bestuurslid. In 2008 nam hij als wedstrijdsecretaris plaats in het bestuur, sinds 2015 was Arjan verantwoordelijk voor de verenigingszaken.

Direct na het besluit van Arjan Konijn is het bestuur opzoek gegaan naar een vervanger en is daarbij uitgekomen bij Maarten Rabelink. Maarten, nu o.a. verantwoordelijk voor Try-Out Magazine, heeft toegezegd deze nieuwe uitdaging aan te gaan en heeft de bestuurstaken inmiddels overgenomen en de lopende zaken met Arjan besproken.

Onder de bestuurstaak Vereniging vallen media, evenementen, bootcamp, vrijwilligers, ledenadministratie en sponsoring. Door de hoeveelheid andere vrijwilligerstaken van Maarten zal de sponsoring tot in ieder geval komende zomer onder de verantwoordelijkheid van Robert Jonk komen vallen.

Robert Jonk
Voorzitter Rugby Club Waterland