Vooraankondiging contributie inning

Beste leden,

Het nieuwe rugby seizoen is al weer goed op weg. Hier hoort ook bij dat de contributie weer wordt voldaan. Voor de leden die hebben gekozen om de betaling via automatische incasso te laten lopen, wordt de contributie geïnd in de week na de ALV. Dat betekend dat deze geïnd wordt omstreeks 6 november 2014.

De leden die de contributie zelf overmaken worden verzocht dit te storten op dezelfde datum. Graag in de vermelding het seizoensjaar, lidmaatschap en de naam van het lid. Bijvoorbeeld; Contributie 2014-2015 senior Nick Holierook. Let hierbij goed op het IBAN rekeningnummer van de club goed word ingevuld. Het IBAN rekeningnummer is NL70RABO0142737399 op naam van Rugbyclub Waterland.

Namens penningmeester H. Oudekerk,

Nick Holierook

Geplaatst in Rugby.