Beste leden en ouders van jeugdleden, Zoals jullie wellicht hebben gelezen zal er aanstaande woensdag 26 augustus een ALV plaatsvinden met op de agenda wijziging van de statuten. Deze zijn helemaal onderhanden genomen en geactualiseerd. Voor deze belangrijke wijziging dient tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden hun stem te hebben afgegeven.

Om een grotere kans hierop te creëren wil ik jullie wijzen op de procedure om een andere stemgerechtigde te machtigen een stem uit te brengen namens jou indien je niet in de gelegenheid bent om zelf aanwezig te zijn, volmacht stemmen.

Dit doe je door dit document te printen en te tekenen. Het ingevulde formulier kun je aan degene meegeven die voor jou zal stemmen op de ALV of in te scannen en terug te mailen naar ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Tessa Sonderman (Secretaris@rugbyclubwaterland.nl)
Secretaris RC Waterland