Waterland wil de leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Veilig als het gaat om de voorzieningen die nodig zijn zoals het veld, materialen en toestellen. Maar ook veilig in de manier waarop teams worden begeleid en hoe we met elkaar omgaan. De maatregelen die het bestuur hiervoor neemt staan beschreven in het Beleidsplan Veilig Rugbyklimaat. Speerpunt in dit beleid is de zorg voor de integriteit van de trainers en begeleiders van onze teams. Daarom is besloten alle vrijwilligers, trainers en coaches die direct of indirect werkzaam zijn met minderjarigen, alsmede de leden van het Bestuur  te verplichten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. In het Huishoudelijk Reglement van de club is al een bepaling hierover opgenomen. Deze vrijwilligers kunnen via de club de VOG gratis opvragen, zij krijgen hier binnenkort persoonlijk bericht over.