Oproep aan alle leden van Rugby Club Waterland

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vrijdag 29 januari 2016

20:00 uur in de kantine van RC Waterland van IJsendijkstraat 367

logo

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV op vrijdag 29 januari 2016. Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn. Dit betreft de ALV ter afsluiting van seizoen 2014/2015. Welke is verplaatst van 14 december 2015 naar vrijdag 29 januari 2016. Zoals in de agenda te zien kunnen jullie desgewenst voorafgaand aan de ALV je specifieke vragen aan de commissie stellen tijdens het inloop spreek(half)uurtje. De verslagen van de commissies kun je gebundeld vinden in het verenigingsverslag.

Agenda

19:15 – 19:45  Inloop spreekuur commissies

19:45 – 20:00  Pauze, intekenen rondvraag en presentielijst

20:00 – 22:00

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Notulen ALV 26 augustus en BALV 23 september
 3. Financiën
  – Seizoen 2014-2015
  – Begroting 2015-2016
 1. Verslag kascontrole commissie
 2. Verslag commissie van aanbeveling
 3. Verenigingsverslag
 4. Beleidsplan 2014-2017
 5. Rondvraag

22:00 Sluiting

De te behandelen stukken zullen wederom vanaf 15 januari 2016 ter inzage liggen op de club en kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. De stukken zijn niet gewijzigd ten opzichte van 14 december 2015  op uitzondering van uiteraard het financiële verslag deze zal nagezonden worden aan degene die de stukken reeds hebben opgevraagd.

Voor verder vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Tessa Sonderman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl