Toch geen ALV op 1 juli

Aan alle leden van rugbyclub Waterland, Onlangs heeft u een uitnodiging van ons mogen ontvangen voor een ALV op 1 juli a.s. Vandaag, 17 juni is het 14 dagen voor de ALV, de uiterste datum voor het publiceren van alle benodigde stukken. Met grote teleurstelling moeten wij u mededelen dat alle toegezegde stukken van de gemeente niet zijn aangeleverd door hen. Dit noodzaakt ons om de ALV van 1 juli te moeten annuleren.

Op 9 juni jl. is tijdens een overleg op het stadhuis ons beloofd dat de gemeente alle benodigde stukken (o.a. situering clubhuis en erfpachtovereenkomst) ruimschoots op tijd zouden aanleveren. Het is tenslotte ook noodzaak voor de gemeente dat er stappen gemaakt kunnen worden. Helaas is de gemeente in gebreke gebleven. Wij, als bestuur en bouwcommissie, zijn ons bewust van het frustrerende proces om te komen tot een nieuw clubhuis. Weet dat wij alles doen wat in ons vermogen ligt, echter tegen een traag werkend apparaat als de gemeente Purmerend staan wij machteloos.

Om toch vooruit te blijven kijken zullen wij op woensdag 26 augustus de ALV houden om 20:00 uur in ons clubhuis. Dit is dan ook conform onze toezegging om met ingang van dit seizoen twee maal per jaar op een ALV bij elkaar te komen. Op de agenda staan dan o.a. ons vernieuwde huishoudelijk regelement en statuten en de begroting voor aankomend seizoen. Hiernaast hebben wij ook de hoop dat wij deze avond zaken omtrent de nieuwbouw van ons clubhuis aan de orde kunnen laten komen.

Uiterlijk 12 augustus zult u de definitieve agenda ontvangen. Uiteraard zullen dan de bijbehorende stukken opvraagbaar zijn bij de secretaris.

Met vriendelijke groet,

Bestuur RC Waterland

Geplaatst in Rugby.