De actie om te inventariseren welke vrijwilligers al actief zijn en welke andere leden een bijdrage willen leveren aan het vrijwilligerswerk bij Rugbyclub Waterland is vorige week afgesloten. De response is uitgekomen op 34%. Ruim een derde van de leden hebben gereageerd, waarvoor onze hartelijk dank. We hadden graag meer reacties gekregen, vooral van leden die nog niet actief zijn maar wel iets willen gaan bijdragen. Met deze resultaten gaan we echter verder om aan een modern en meer slagvaardig vrijwilligersbeleid te bouwen.


De enquête is afgesloten, maar we blijven natuurlijk op zoek naar vrijwilligers. Heb je toch nog een beetje tijd of vind je het toch gewoon leuk om de club te helpen, geef dat aan bij een van degenen die het werk doen dat jij ook zou willen doen. Of neem contact op met de ledenadministratie.

Om een beeld te geven van de respons en om te laten zien hoeveel leden nu al waar actief zijn of belangstelling hebben getoond, onderstaand overzicht met een samenvatting van de antwoorden. De getallen geven aan het aantal leden dat ingevuld heeft de betreffende taak al te doen, of dat te willen gaan doen. 

Taak Dit doe ik al Dit zou ik graag gaan doen
– Rugby
Trainer seniorenteam  3 2
Trainer jeugdteam 8 6
Scheidsrechter 7 4
Teammanager seniorenteam  5 1
Teammanager jeugdteam 5 1
Wedstrijdsecretaris jeugd of senioren 1 0
 – Commissies
Kantinecommissie 4 0
Commissie Feesten, Evenementen & Toernooien 10 4
PR commissie (website/media/clubblad) 8 7
Technische commissie 4 3
Jeugdcommissie 5 5
Bouwcommissie 5 1
Topsport, ontwikkeling en buitenlandse spelers 6 6
Bestuur  7 9
 – Dienstverlening
Bar en/of keukendiensten in het weekend 25 9
Bardienst op trainingsavonden 17 6
Koken op trainingsavonden 0 4
Wassen van de wedstrijdkleding 1 2
Vervoer van Jeugdspelers 8 0
– Onderhoud
Schoonmaken kantine en kleedkamers  15 8
Werkzaamheden verrichten aan clubgebouw en/of velden 10 12
Onderhoud van het materiaal  1 5