Public Relations

Website
 • Verzamelen en verwerken van tekstmatige bijdrages en fotomateriaal voor de website
 • Aanpassen van de website aan veranderende technologieën en trends
Webmaster: Bart van Elsdingen (webmaster@rugbyclubwaterland.nl)

Try-Out Magazine
 • Zorgen voor een regelmatig verschijnen en distribueren van de Try Out
 • Verzorgen van promotiemateriaal ten behoeve van de vereniging
 • Verzamelen en verwerken van tekstmatige bijdrages voor het clubblad en/of de website
 • Organisatie rondom verkrijgen en verwerken van advertenties
Hoofdredacteur: Maarten Rabelink (redactie@rugbyclubwaterland.nl)

Sponsors
 • Opstellen van het sponsorbeleid en akkoord daarvoor krijgen van het Bestuur
 • Werven van sponsors
 • Afspraken maken met sponsors en toezien op de naleving ervan
 • Behartigen van de sponsor belangen van de sponsor bij de Vereniging en van die van de Vereniging bij de sponsor
 • Contact onderhouden met sponsors
Voorzitter: ? (pr@rugbyclubwaterland.nl)

Media
 • Contacten onderhouden en het verzorgen van informatie naar de media
 • Contacten onderhouden met scholen
 • Wervingsacties opzetten
 • Publiciteit verzorgen
Contact: Robin van der Velde (pers@rugbyclubwaterland.nl)