Afgelopen vrijdag vond bij Rugby Club Waterland de Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin werd de begroting voor het komende seizoen behandeld en werd er een nieuwe penningmeester aangesteld. Ivo Tiekink zal de taken van Ton Termeulen overnemen die de financiën het afgelopen jaar tijdelijk op zich had genomen. Op de ALV nam verenigingsmanager Dennis Bus ook de status door van het beleidsplan 2014-2017. Daarin zijn een aantal mooie overwinningen geboekt. Helaas viel het aantal leden dat op de ALV was afgekomen erg tegen, velen hebben de presentatie dus gemist. De presentatie hebben we daarom hieronder geplaatst zodat een ieder de voortgang van onze vereniging in kan zien.