Technische Commissie

Technische Commissie
 • De technische commissie (TC) bestaat tenminste uit drie vertegenwoordigers.
 • De TC is belast met het organiseren van wedstrijden
 • Samenstellen van de teams in overleg met trainers en coaches
 • Organisatie rondom trainingen en wedstrijden en zorgen voor een gedegen training
 • Treffen van disciplinaire maatregelen tegen leden, die zich niet houden aan uitnodigingen voor deelnamen aan wedstrijden.
 • Treffen van maatregelen tegen leden, die zich voor, tijdens of na de wedstrijden schuldig maken aan wangedrag.
 • Het zorg dragen van het welvaren van de spelers tijdens het uitvoeren van wedstrijden.
 • de aanwezigheid van een deskundige op het gebied van EHBO
 • Organisatie rondom samenstellen van teams en trainingen
 • Bewaken budget voor de technische zaken
 • Inventaris bijhouden van trainingsmateriaal
 • Bezighouden met senioren en jeugd tour
 • Starten van nieuw sportaanbod initiatieven
 • Bepalen van technisch beleid
   Voorzitter: Eric Voet (erikvoet@rugbyclubwaterland.nl)