Op 24 mei a.s. wordt de vierde termijn van de contributie voor het seizoen 2021/2022 geïnd. Het afschrijven van de contributie doen we in 4 gelijke termijnen; de vierde termijn is dus een kwart van de jaarcontributie.

Dit seizoen zijn de contributiebijdragen gelijk gebleven aan die van 2019/2020. Leden die gedurende het seizoen het lidmaatschap beëindigen dienen dan wel gewoon alle termijnen van dat seizoen te betalen. Meer informatie over de contributiebedragen is hier te vinden.