Inning contributie (3e termijn)

Op 24 februari a.s. wordt de derde termijn van de contributie voor het seizoen 2021/2022 geïnd. Het afschrijven van de contributie doen we in 4 gelijke termijnen; de derde termijn is dus een kwart van de jaarcontributie. De laatste termijn zal eind mei afgeschreven worden.

Dit seizoen zijn de contributiebijdragen gelijk gebleven aan die van 2019/2020. Leden die gedurende het seizoen het lidmaatschap beëindigen dienen dan wel gewoon alle termijnen van dat seizoen te betalen. Meer informatie over de contributiebedragen is hier te vinden.

Geplaatst in Rugby.