Rugby is een contactsport. Dat betekent dat hoofdletsel helaas een bekend fenomeen is, dat met enige regelmaat voorkomt. Gelukkig valt de ernst van het trauma vaak mee. Soms kan er echter sprake zijn van een hersenschudding. Het is dan van belang dat er volgens protocol wordt gehandeld! Als verzorger, teammanager, trainer, coach, maar ook als ouder langs de kant kunnen we allen te maken krijgen met dergelijk letsel. Hoe dan te handelen?

Op de informatieavond “Hoe te handelen bij een hersenschudding” op woensdag 21 maart 2018 om 19:00 uur op de club, informeren wij je wat je geacht wordt te doen als er mogelijk sprake is van een hersenschudding.

Aan bod zal komen:
– wat is een hersenschudding?
– herkennen van een hersenschudding
– management van de hersenschudding
– return to play protocol

Eigenlijk verplichte kost voor alle betrokkenen, dus kom naar deze waardevolle informatieavond! Voor meer info neem contact op met Wesley Koehl, Rob de Vries, Lotar Abma en Lester Bakker via tc@rugbyclubwaterland.nl.