Grote Clubactie weer van start

Zaterdag 19 september is de jaarlijkse aftrap van de Grote Clubactie. Alle jeugdspelers hebben als het goed is hun envelop met daarin een brief en een persoonlijk verkoopboekje ontvangen van hun teammanager. Ik vertrouw erop dat ieder jeugdlid zo sportief is en probeert om zoveel mogelijk loten te verkopen, dit kan nu op verschillende manieren. Op je boekje staat een persoonlijke QR code en dus hoef je niet alles meer in je boekje in te vullen maar kan de koper dit zelf regelen. Dus doe je best om zoveel mogelijk loeten te verkopen.

Ook van de senior leden wordt weer verwacht dat zij per team een superlot gaan kopen. De brief die daarbij hoort zal via de teammanager worden gecommuniceerd. Net als vorig jaar geldt ook nu weer “het team wat de meeste superloten aanschaft met een minimum van 5 stuks heeft recht op een gratis vaatje bier. Dus teams zetten jullie ook je beste beentje voor!

Het is de bedoeling om de opbrengst te besteden aan twee projecten
• creëren in de nieuwe kantine van een jeugdhoek
• ondersteunen van het nieuw op te zetten programma om onze jeugdspelers een extra stimulans te geven om zich nog beter te ontwikkelen

Ik zal iedere week via de weekmail doorgeven hoe we ervoor staan. Vorig jaar gebeurde dat via de mededelingen in de kantine maar ik denk dat dat van het jaar niet mogelijk is. Dus vanaf zaterdag mogen we de loten verkopen en wees dan ook sportief om dit niet eerder te doen

Veel succes en zet hem op!

Hans Spaan

Geplaatst in Rugby.