De jaarlijkse gebruiksinstructie AED voor alle vrijwilligers van sportverenigingen komt er weer aan. Inmiddels hebben honderden vrijwilligers gebruik gemaakt van deze training AED/reanimatie. Kennis van AED gebruik en reanimatie is te waarborgen door de instructie jaarlijks te volgen. Door herhaalde instructie handelt u in geval van calamiteiten automatisch op de juiste manier, passend bij de huidige inzichten.

Wat: AED (herhaling) instructie
Wie: Voor trainers, barvrijwilligers, bestuurders, ouders en alle overige vrijwilligers die met regelmaat aanwezig zijn bij de vereniging
Datum: Maandag 26 maart of donderdag 5 april 2018
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur
Plaats: nader te bepalen
Kosten: GEEN, worden gedragen door Spurd en de club
Inschrijven: secretaris@rugbyclubwaterland.nl, met de vermelding van naam, geboortedatum en voorkeursdatum.
Meer info: secretaris@rugbyclubwaterland.nl
Opgeven voor: 15 maart 2018

Dus geef je NU op om levens te kunnen redden!